کارهایی که متولدین اردیبهشت باید این ماه انجام دهند

متولدین صبور، آرام و با محبت اردیبهشت می توانند از ماه تولد خودشان بهترین استفاده را ببرند و از کارهایی که باید به همین منظور در ماه اردیبهشت انجام دهند موارد زیر است:

متولدین اردیبهشت

دست کشیدن از کارهای اجباری در روز پانزدهم

سیاره تغییر ساز اورانوس و حرکت ماه نو در نشانه شما در روز پانزدهم بهترین فرصت برای کنار گذاشتن کارهای اجباری است که هیچ تاثیری در بهتر شدن زندگی شما ندارد. آیا دوستانی دارید که تمام انرژی شما را می گیرند؟ یا این که تمام وقت آزادتان هدر می دهند؟ اکنون بهترین زمان ترک آن ها و رسیدن به نزدگی خودتان است.

تعامل اجتماعی در روز نوزدهم

ونوس به ماندگاری اش در برج جوزا در روز نوزدهم پایان داده و انرژی ستارگان جریان بیشتری در دوستی ها خواهد داشت. احتمال این که با فرد جدیدی آشنا شوید زیاد است. پس دعوت هایی که در روز نوزدهم میشوید را رد نکنید. اگر هم دعوت نشدید خودتان برنامه ریزی کنید که شانس زیادی در آن خواهید داشت.

متولدین اردیبهشت

تعهد در روز بیست و نهم

حضور ماه کامل در صورت فلکی قوس روزهایی غیرقابل تحمل ساخته است و ماموریت شما این است در فضایی که در روز پانزدهم ایجاد کرده اید یک برنامه پر شور و اشتیاق به لیست برنامه های خود اضافه کنید. به عنوان مثال اگر برای رفتن به باشگاه تردید داشتید اکنون زمان ثبت نام است. یا اگر نگران ترس کودکتان از آب هستید او را در دوره آموزش شنا ثبت نام کنید. قلم و کاغذ را بردارید و لیستی از کارهایی که باید انجام دهید را بنویسید. اگر همراه داشته باشید بهتر به آن ها رسیدگی خواهید کرد.

نوشته کارهایی که متولدین اردیبهشت باید این ماه انجام دهند اولین بار در بدونیم پدیدار شد.