سفر به صحرای رنگی داناکیل

در نقطه ای دوردست در شمال اتیوپی صحرایی پهناور وجود دارد به نام صحرای داناکیل. این صحرا ۱۲۵ متر پایین تر از سطح آب و یکی از گرم ترین مناطق روی زمین است. دمای این منطقه به طور میانگین ۹۴ درجه فارنهایت است اما اخیرا ۱۲۲ درجه فارنهایت ثبت شده است. صحرای داناکیل سرشار از چشمه های گوگرد، کوه های آتشفشان، چشمه های آب گرم، برکه های اسیدی، گودال های نمک و دریاچه های معدنی است که باعث تشکیل صفحات تکتونیکی شده اند. فعالیت کوه های آتشفشان باعث گرم شدن چشمه های گوگرد و بالا آمدن گوگرد و آهن به سطح آب می شود و همین فعل و انفعالات صحرای داناکیل را به چشم اندازی رنگین تبدیل کرده است. سالیان سال بومیان این منطقه برای استخراج نمک همراه با کاروان شتر به این صحرا می روند و مناظر زیبا و رنگین آن توریست های زیادی را به خود جذب کرده است.

صحرای رنگی داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

صحرای داناکیل

نوشته سفر به صحرای رنگی داناکیل اولین بار در بدونیم پدیدار شد.