ترجمه آهنگ ​lovely از Billie Eilish و Khalid

جریان اصلی موسیقی پاپ بیشتر روی ملودی و بیت آهنگ متمرکز شده اما در این میان برخی از خواننده ها مانند ایلیش جوان معتقد هستند لیریک از همه چیز مهمتر است. ایلیش به کمک بردارش که در ساخت موسیقی کمکش می کرد توانست خیلی سریع در فضای مجازی محبوب شود و البته این را مدیون صدای زیبا و لیریک های غمگینش نیز بود.

در این روزها ایلیش روی آلبوم جدید خود کار می کند و آهنگی که امروز گوش خواهید کرد اولین سینگل آلبوم جدیدش است که آن را با خالد خوانده. خالد خود یکی از استعداد های جوان موسیقی است و اخیرا توجه های زیادی را به خود معطوف کرده.

Lovely:

 


 


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Thought I found a way

Thought I found a way out (found)

But you never go away (never go away)

So I guess I gotta stay now

فکر کردم راهی پیدا کردم

فکر کردم راه خروجی پیدا کردم ( پیدا کردم )

اما تو هرگز نمیری ( هرگز نمیری )

پس فکر کنم باید بمونم

( شخصیت اصلی آهنگ به دنبال راهی است تا بتواند گذشته را فراموش کند اما هر کاری می کند نمی تواند. پس از تلاش بیهوده تسلیم می شود و در همان حالت قبل می ماند. )

Oh, I hope some day I’ll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can’t find one near

Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear

آه، امیدوارم روزی بتونم از اینجا بیرون برم

حتی اگر تمام شب یا صد سال طول بکشه

یه جا می خوام غایم بشم اما نمی تونم یه جای نزدیک پیدا کنم

می خوام احساس زنده بودن بکنم،  بیرون نمی تونم با ترسم بجنگم

( دوست دارد به هر نحوی شده خود را از وضعیت موجود و خاطراتی که آزارش می دهند رها کند. می خواهد برای مدتی دور از چشم ها باشد تا ترس از وضعیت کنونی را از بین ببرد. )

Isn’t it lovely, all alone

دوست داشتنی نیست؟ کاملا تنها ( لعنتی اینجا صداش خیلی خوبه )

( نام آهنگ lovely است در حالی که محتوای آن بسیار افسرده کننده است. اما ایلیش خود می گوید این زیبایی کنایه ای است به وحشتناک بودنِ این وضعیت. گویی از اینکه در چنین فلاکتی به سر می برد شاد است. )

Heart made of glass, my mind of stone

قلبِ شیشه ای، ذهنم از سنگ

( دل شکستگی ویران کننده است، مخصوصا اگر مرتب تجربه اش کنید. فردی که دچار دل شکستگی شده همچنان در قلبش احساس دارد و به همین دلیل قلب شیشه ای خوانده شده اما در برابر رابطه ای جدید واقعا بی تفاوت و بی احساس است و اینجاست که ذهن سنگی معنا پیدا می کند. )

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home

تیکه تیکم کن، پوست تا استخوان

سلام، به خونه خوش اومدی

( باز هم خاطرات او را در هم می شکنند و به جای اولش باز می گردد (Hello, welcome home ) . )

Walking out of time

Looking for a better place (looking for a better place)

Something’s on my mind

Always in my head space

از زمان خارج میشم

دنبال جایی بهتر می گردم ( دنبال جایی بهتر می گردم )

چیزی توی ذهنمه

همیشه توی فضای سرمه

( بعد از شکستی که داشته تلاش می کند رابطه ای دیگر را شروع کند اما چنین اتفاقی شاید یک بار برای هر کسی رخ بدهد و همیشه در ذهنش جا خشک می کند و اجازه نمی دهد رابطه های دیگر شکل بگیرند و اگر هم شکل بگیرند آن احساس گذشته هرگز دوباره تجربه نخواهد شد. )

But I know someday I’ll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can’t find one near

Wanna feel alive outside I can’t fight my fear

اما می دونم یه روز موفق میشم از اینجا بیرون بیام

حتی اگر تمام شب یا صد سال طول بکشه

یه جا می خوام غایم بشم اما نمی تونم یه جای نزدیک پیدا کنم

می خوام احساس زنده بودن بکنم،  بیرون نمی تونم با ترسم بجنگم

Isn’t it lovely, all alone

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home

دوست داشتنی نیست؟ کاملا تنها

قلبِ شیشه ای، ذهنم از سنگ

تیکه تیکم کن، پوست تا استخوان

سلام، به خونه خوش اومدی

Woah, yeah

Yeah, ah

Woah, woah

Hello, welcome home

سلام به خونه خوش آمدی

( نتونست! )

نوشته ترجمه آهنگ ​lovely از Billie Eilish و Khalid اولین بار در بدونیم پدیدار شد.