هنرهای تصادفی زیباتر از هنرهای واقعی

دنیایی که توش زندگی می کنیم دنیای هنره و اگه چشم هامونو باز کنیم متوجه میشیم که نباید هنر رو فقط از آدم های هنرمند و با استعداد انتظار داشت. به نظر میرسه نیروی طبیعت رقیب خوبی برای هنرهای ساخت دست آدم هاست و تو برخی موارد شاید هم بهتر. تصاویری از هنرهایی که کاملا تصادفی در اثر قانون فیزیک و جاذبه، اشعه های نور، باد و رنگ و این قبیل نیروهای طبیعت بوجود اومده را با هم ببینیم.

هنرهای تصادفی

چوب های سرمازده به نظر شبه نقاشی میاد

هنرهای تصادفی

هنری که فقط طبیعت میتونه درست کنه

هنرهای تصادفی

سنگی که با اصابت به شیشه ماشین شکل پرنده درست کرده

هنرهای تصادفی

انعکاس سایه رنگی پنجره روی گربه

هنرهای تصادفی

عکس درخت پرتقال از پشت شیشه های سبز رنگ

هنرهای تصادفی

سایه شیشه کثیف ماشین که بیشتر شبیه کوهستان میمونه

هنرهای تصادفی

قطعه چوب ترک خورده مشابه برج های شهر

هنرهای تصادفی

انعکاس غروب آفتاب روی آینه شکسته

هنرهای تصادفی

چیزی با ضربه به دیوار اصابت کرده و تصویر یک شهر برفی درست کرده

هنرهای تصادفی

برف هایی که فقط روی درز بین سنگ فرش ها نشسته

هنرهای تصادفی

کوه آتشفشان روی درب قوطی

هنرهای تصادفی

سایه های شطرنجی

هنرهای تصادفی

شیشه شکسته موبایل یا قطعه هنری

هنرهای تصادفی

نقشه ای که داخل فنجون قهوه درست شده

هنرهای تصادفی

شباهت عجیب جوهر روی انگشت به جنگل سوخته

هنرهای تصادفی

نوشته هنرهای تصادفی زیباتر از هنرهای واقعی اولین بار در بدونیم پدیدار شد.