ترجمه و بررسی آهنگ Sit Next to Me از Foster The People

Sit Next to Me به عنوان سینگل آلبوم سوم گروه Foster The People به نام Sacred Hearts Club منتشر شد.

آهنگ درباره فردی است که سعی دارد عشق سابق خود را دوباره به دست بیاورد. او سعی دارد رابطه از دست رفته را دوباره به حالت طبیعی قبل باز گرداند.

Sit Next to Me:لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Yeah, it’s over, it’s over

آره، تموم شده، تموم شده

( به این حقیقت اشاره می کند که رابطه شان به پایان رسیده حتی با وجود اینکه چنین چیزی نمی خواسته. این شروعی است برای تلاش مجددش برای به دست آوردن دوباره عشق سابقش. )

I’m circling these vultures

این لاشخورا رو دور می زنم

( مانند این است که از میان یک اتاق شلوغ گام بر می دارد تا به عشقش برسد، در واقع اشاره است به افراد مزاحمی که در مسیرش قرار دارند و مانند لاشخور تمرکزش را بهم میزنند. )

Got me praying, man, this hunger, and feeling something rotten

دعا می کنم، مرد، این میل، و حس می کنم چیزی فاسد میشه

( آرزو می کند این رابطه کمی بیشتر ادامه پیدا کند. حسه اینکه چیزی در حال فاسد شدن است می تواند به این معنا باشد: با اینکه دوست دارد در رابطه فرصت بیشتری پیدا کند تا همه چیز را به حالت قبل بازگرداند اما این ترس را نیز دارد که دلشکستگی ناگهان گریبانش را بگیرد. )

Last time I saw you, said “What’s up?” and pushed right through

دفعه پیش که دیدمت، گفتی چه خبر؟ و سریع رد شدی

( عشق بین آنها مرده و دیگر خبری از علاقه پیشین نیست، همین باعث شده برخورد آنها بسیار سرد باشد اما شخصیت اصلی هنوز امیدوار است. )

Then I tried to catch you but we’re always on the move

And now it’s over, we’re sober

بعد سعی کردم به دستت بیارم اما همیشه در حرکت بودیم

و حالا تموم شده، ما به هوشیم ( مست نیستیم )

( به نظر می رسد در گذشته و زمانی که مست بوده تلاشی نا موفق برای بازگرداندن عشقش داشته، حالا که هوشیار است متوجه شده رابطه رومانتیک بین شان واقعا از بین رفته. )

symptoms of the culture

نشانه های تمدن

( در دنیای امروز بیشتر افراد به سرعت چشم برهم زدن عاشق می شوند و از عشق خارج می شوند. بنابراین رابطه شکست خورده آنها با روابط دیگر تفاوتی ندارد. )

And the night ain’t getting younger, last call’s around the corner

Feeling kinda tempted and I’m pouring out the truth

Just fading out these talkers ‘cause now all I want is you

Just sayin’

و شب جوانتر نمی شود ( زمان باز نمی گردد )، آخرین سفارشها در راه است

یه جورایی احساس وسوسه شدن دارم و آزادانه از حقیقت می گم

این حرف مفت زنها رو نادیده می گیرم چون الان فقط تو رو میخوام

فقط بگو

( شب در حال به پایان رسیدن است و بار نیز می خواهد تعطیل شود تا همه به خانه بروند. شخصیت اوله آهنگ دوست دارد با عشق سابقش صحبت کند و تا قبل از به پایان رسیدن شب او را بازگرداند. مست یا هوشیار او متوجه می شود تنها عشق سابقش را در زندگی می خواهد، دیگر مهم نیست این عشق جنسی باشد یا خیر. )

Come over here and sit next to me

We can see where things go naturally

بیا اینجا و بشین کنارم

می تونیم همه چیزو طبیعی پیش ببریم

( او می خواهد زمانش را به عنوان یک دوست با او بگذراند اما شاید شکل گرفتن دوباره عشق بین آنها اجتناب ناپذیر باشد. )

Just say the word and I’ll part the sea

فقط یک کلمه بگو و من دریا رو میشکافم

( برای بازگرداندنش دست به هر کاری می زند. )

Just come over here and sit next to me

And I’ll take you high

فقط بیا اینجا و بشین کنارم

و من تو را بالا خواهم برد

Well, I ain’t frontin’ my intention

خب، من جلوی قصدمو نمی گیرم

( درباره فکری که دارد دروغ نمی گوید واقعا او را در زندگیش می خواهد. )

got your man outlined in chalk

نکته: این قسمت رو نمی تونم درست فارسیش رو بگم اما مفهوم رو داخل پرانتز می گم

( کشیدن یک مرد با گچ اشاره دارد به بازی Hangman. در این بازی شما باید یک کلمه درست را حدس بزنید و هر بار که اشتباه کنید نقاشی یک مرد که به دار کشیده شده کامل می شود. حالا در این قسمت شخصیت اصلی باید از جملات درست استفاده کند تا عشق سابقش را دوباره بدست بیاورد و در صورت اشتباه او را از دست خواهد داد. )

It’s a midnight intervention

این یک مداخله شبانه است ( در نیمه شب شانس خود را امتحان می کند )

( آخرین تلاشش در همین نیمه شب اتفاق می افتد. )

got no plans to make it stop

هیچ نقشه ای برای توقفش ندارم

( نمی تواند جلوی خود را بگیرد و جز اینکه دوباره از او بخواهد به رابطه بازگردد چاره ای ندارد. )

Last time I saw you, said you wanna keep it light

دفعه پیش دیدمت، گفتی می خوای بدون استرس نگهش داری ( منظور صحبت هایی است که با هم می کنند )

( عشق سابقش از او خواسته دوباره حرف های گذشته را نزند و شرایط را برای هر دو دشوار نکند )

But I’m here to tell you I’m not trying to change your mind

It’s alright, ooh, it’s alright, oooh

اما من اینجام که بهت بگم نمی خوام سعی کنم نظرتو عوض کنم

اشکال نداره، اوو، اشکال نداره، اووو…

( این بار می خواهد بدون مجبور کردن او پیش برود چون دوست ندارد عشقش را اذیت کند. شاید فقط می خواهد به او نشان دهد چقدر دوستش دارد. )

Yeah, come over here and sit next to me

We can see where things go naturally

Just say the word and I’ll part the sea

Just come over here and sit next to me

And I’ll take you high

بیا اینجا و بشین کنارم

می تونیم همه چیزو طبیعی پیش ببریم

فقط یک کلمه بگو و من دریا رو میشکافم

فقط بیا اینجا و بشین کنارم

و من تو را بالا خواهم برد

It’s alright

It’s alright

It’s alright

It’s alright

اشکالی نداره

اشکالی نداره

اشکالی نداره

اشکالی نداره

So come over here and sit next to me

We can see where things go naturally

Just say the word and I’ll part the sea

Just come over here and sit next to me

پس بیا اینجا و بشین کنارم

می تونیم همه چیزو طبیعی پیش ببریم

فقط یک کلمه بگو و من دریا رو میشکافم

فقط بیا اینجا و بشین کنارم

It’s alright

اشکالی نداره

 

نوشته ترجمه و بررسی آهنگ Sit Next to Me از Foster The People اولین بار در بدونیم پدیدار شد.